Monday, May 23, 2011

एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख
आज बरेच महिन्यांनी बदक पिल्ले दिसली. बदक पिल्लांना ब्रेड खायला घालताना खूप छान वाटते. तळ्यावर गेले की लगेच तुरुतुरू धावत येतात. अजिबात भीत नाहीत.

No comments: