Monday, May 16, 2011

पक्षी

सीगल्स पक्षी, कबुतर असे वेगवेगळे पक्षी आहेत. त्यात मला कारवर बसलेला सीगल खूप आवडला.

2 comments:

mau said...

sundar !!

rohinivinayak said...

thanks Uma, he seagull paxi mala khup aavadtat. innocent astat khup.