Friday, January 22, 2016

२२ जानेवारी २०१६आजचा दिवस स्नो चा होता. तसे तर बुधवारी पण थोडा पडला, म्हणजे नुसता भुरभुरला. गुरवारी वादळ येणार येणार म्हणून तयारीत गेला. उद्यापर्यंत पडणार आहे. कदाचित लाईटी जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात लाईटी गेल्या नाहीतर तर खरेच खूप बरे होईल !आजची रोजनिशी लिहायची म्हणजे त्या आधीच्या दोन दिवसांची भर घालायला लागेल. काल मला कामाला जायचे नव्हते आणि आज जायचे होते पण वादळ आल्याने आज सुट्टी ! वि आणि मी आज दोघेही घरी भजन करत बसलो आहोत.काल मी बराच आराम केला. केसांना रंग लावला. पोळी भाजी सकाळीच झाल्याने नंतर काही काम नव्हते. युट्युबवर काही ना काही बघत होते आणि एकीकडे बातम्याही ऐकत होते. तर काल रात्रीपासून आजच्या वादळाची तयारी केली. ढोढो भात आमटी आणि रस्सा केला. पोळ्या ४ च केल्या. वाल मार्ट मध्ये काही जरूरीचे घेण्याकरता गेलो तर ही गर्दी ! प्रत्येक जण सामान भरभरून घेत होते !  केळी घ्यावी म्हणावी तर एकही शिल्लक नाही. ब्रेड घ्यावा  तर अगदीच २ ते ४ होते. त्यातला एक घेतला. दुध, पाणी, मेणबत्ती, बटाटा चिप्स, काही कुकीज असे काही ना काही घेतले. घरी आलो जेवलो. झोपच लागली नाही. खूप गरम होत होते. म्हणून कूलर लावला. नंतर इतके काही थंड झाले कि परत हीटर  लावला. मला ३ वाजेपर्यंत झोप नाही.  त्यात मला पहाटे स्वप्न पडले की बातम्यांमध्ये सांगत आहेत की निसर्गाने खूप मोठा पोपट केला आहे. कामावर जा. स्नो , पाऊस, वारे काही काही नाहीये ! जाग आली तर वि उठला होता. म्हणाला बाहेर बघ. सगळीकडे पांढरा बर्फ पसरलेला आहे.
बातम्या ऐकून ऐकून डोके पकून गेले होते. खूप मोठा राडा होणार आहे हे सांगत होते. स्लिट, पाऊस, वारे, स्नो, पावर जाईल तयारीत रहा. आज सकाळपासून माझे नि वि चे वेळापत्रक वेगवेगळे लागले होते. वि पहाटे ५ लाच उठला होता. मी झोप नाही म्हणून ९ ला उठले. नंतर चहा घेतला, दुदू प्यायले आणि मफलर टोपी, जाकीट घालून खाली गेले बर्फाचे फोटो काढायला. मला तर खूप मोठी फेरी मारायची होती पण खूपच गारेगार झाले होते.  फोटोसेशन झाल्यावर आधी अंघोळ करून घेतली. धुणे धूउन घेतले. लाईट गेले तर ! आमटी भात, रस्सा गरम करून खाल्ला.
ढाराढुर झोपावे म्हणावे तर अजिबात झोप लागली नाही.  वि ने ब्रेड आणि रस्सा खाल्ला. संध्याकाळी गरम गरम उकड खायला केली. आता रात्री परत भीतीपोटी उद्याचाही स्वयंपाक करून ठेवणार आहे. कारण की संध्याकाळी परत जास्तीचा स्नो पडणार आहे असे सांगत आहे.
सकाळी  उठलो आणि लाईटी नसल्या तर स्वयंपाक करून ठेवलेला केव्हाही चांगलाच.. उद्यापर्यंत कुठेही न जाण्याची शिक्षा आहे ! परवा मात्र स्वच्छ सूर्यप्रकाश आहे !

Wednesday, January 06, 2016

६ जानेवारी २०१६

आजचा दिवस उकडीचा होता ! जेव्हा दिवस सुरू होतो तेव्हा तो  पुढे कसा जाणार आहे ? वाईट की चांगला, की तापदा
यक? ते आपल्याला काहीच कळत नाही ना ! अर्थात कळत नाही तेच बरे आहे ना ! आजचा दिवस खरच खूप वेगळा होता. एक तर आज खूपच थंडी होती ! 

- १० तापमान होते. वि ने मला कामाच्या ठिकाणी सोडून तो पुढे त्याच्या ऑफीसला गेला. आज विकी २ तास आधी निघणार होती. तिची वेळ आहे सकाळी ६ ते २, तर ती आज १२ लाच निघणार होती. तिची आई दवाखान्यात आहे त्यामुळे ती अधून मधून लवकर घरी जाते.

आज जास्ती काम नव्हते. विकी सध्या शाकाहारी डाएट वर आहे त्यामुळे ती क्लब सँडविच बनवत होती तेव्हा तिला मी म्हणाले की मी पण क्लब सँडविच घरी बनवते पण तो शाकाहारी आहे. मी तिला रेसिपी प्रिंट करून देणार आहे असे मी तिला सांगितले. ती घरी गेली आणि मला पण नंतर विशेष काम नव्हते. १ ला संपले पण काम आणि मला इतरही काही कामे शिकायची असल्याने मी काउंटर वर मिल देण्यासाठी उभी राहिले. शेजारी ऍना उभी राहून गिऱ्हाईकांना ती सबवे टाईप सँडविच बनवून देत होती.  काही दिवसांपूर्वी माझे असेच काम लवकर संपल्याने मी सबवे टाईप सँडविच कसे बनवायचे हे थोडेफार शिकले. तसेच आज मिल देत होते. मी पुर्णपणे शाकाहारी असल्याने मिलमधले नॉनव्हेज आयटम मला अजूनही नीटसे कळाले नाहित. अर्थात सवयीने सगळे कळायला लागते.


 आमचा सेक्शनबरेच काही बनवतो  त्यामुळे आम्ही इतर कामात मदत करू शकत नाही.
अर्थात बाकीचेही आम्हाला मदत करू शकत नाही. काम लवकर संपले की दुसऱ्यांना मदत करायची असते त्यामुळे आमच्या सुपरवायझरने सगळे काम आले पाहिजे असे आम्हाला सांगितले आहे.


तर आज काम लवकर संपल्याने मी इतर कामे शिकत होते. लुलूचेही सुशी बारचे काम संपले होते. ती म्हणाली जेमीला विचार माझे काम संपले आहे तर मी आज लवकर घरी जाऊ का? पडत्या फळाची आज्ञा घेतली आणि लगेचच विचारले. तशी जेमी पण लगेच जा असे म्हणाली.

लुलूचे काम एक तास आधी आणि माझे २ तास आधी संपले होते. आम्ही  पंचिंग केले आणि बाहेर पडलो. आज घरी आल्यावर खूप छान वाटत होते. ग्रोसरीचा खडखडाट झाल्याने आज आम्ही ग्रोसरी केली. कांदे बटाटेही घरात नसल्याने पटकन होणाऱ्या पोह्यांऐवजी आज बरेच महिन्यांनी गरम गरम उकड खायला केली त्यामुळे चव आली. आज अजून एक गंमत घडली. वि आज डबा न्यायचा विसरला त्यामुळे त्याने बाहेर सॅडविच घेतले. आता आज रात्री काल वाटून ठेवलेल्या डाळींची धिरडी आणि मु. डाळीची खिचडी असा बेत केला. उद्या सुट्टी असल्याने झोपताना खूप छान वाटत आहे !