Thursday, May 19, 2011

भारतभेट .....(२)


2 comments:

Dhanwanti said...

रोहिणीताई, ग्रेट आहेस तू..
भारत भेटीचं हे निशब्द वर्णनच खूप भावून गेले मनाला.. गवती चहा, शेवंतीची टपोरी फुलं, मिरचीचे लोणचे, अळूची पाने.. सारे काही शब्दात न मांडता येणारे.. आणि म्हणूनच दैवी..
हा एक नितांत सुंदर अनुभव होता !

- सौ. अवनी

rohinivinayak said...

Thank you so much Avani!