Tuesday, June 26, 2012

Art Photography


गेल्या काही दिवसात मला खूप छान फोटो मिळून गेले. फिरायला गेले असताना कण्हेरीचे गुलाबी फूल छान दिसत होते, एक गुलबाक्षी रंगाचे फूलही गवतात असेच उगवले होते. दुसऱ्या तळ्यावर गेले तेव्हा तळ्याकाठचा असा एक वेगळा फोटो आला, खरे तर मी पक्षाचा फोटो घेत होते. तो पक्षी तळ्यात पाणी पीत होता पण फोटोत पक्षी न येता तळ्याचा काठ खूप छान येऊन गेला. आज तर आकाशात वेगवेगळे रंग दिसत होते. सूर्यास्ताच्या अगोदरचा आणि सूर्यास्ताचा असे दोन फोटोही छान मिळाले.


No comments: