Tuesday, September 22, 2009

बगळा

आमच्या अपार्टमेंटच्या समोर एक तळे आहे. इथे बरीच प्रकारची बदके आहेत. पांढराशुभ्र बगळा खूपच क्वचित दिसतो. आज दिसला आणि फोटो काढले.

No comments: