Monday, September 21, 2009

अविस्मरणीय नायगारा!!! (३)cave of the winds इथे धबधब्याच्या खाली खूप मजा येते. पूर्ण अंघोळ होते. इथेच आम्हाला दोन इंद्रधनुष्ये दिसली, खूप जवळून पायाला स्पर्श करणारी!!

No comments: