Monday, September 21, 2009

अविस्मरणीय नायगारा!!! (१)

बोट राईड साठी थोडा वेळ होता म्हणून इथे जाऊन आलो. कडेकडेने पायऱ्या आहेत व बाजुला धरायला लोखंडी बार आहेत. इथे धबधबा जवळून पण बाजूने बघता आला. थोड्यावेळाने वाऱ्याने दिशा बदलली तर एकदम अंगावरच कोसळला थोडासाच पण पूर्ण भिजायला झाले. खूप छान वाटले इथे!

No comments: