Friday, September 30, 2011

पानगळीचे रंगपानगळीचे रंग दरवर्षी जरी तेच असले तरी त्याचे फोटो घ्यावेसे वाटतात. यंदा पानगळीच्या रंगांना जरा लवकरच सुरवात झाली आहे असे वाटते. पिवळा, केशरी, हिरवापिवळा, लाल, शेंदरी असे अनेक रंग किती छान दिसतात ना? ही रंगीबेरंगी पाने झाडावरून खाली जेव्हा काळ्या मातीवर पडतात तेव्हा तर हे रंग खूपच खुलून दिसतात.

No comments: