Sunday, September 25, 2011

तोरण

पानगळीचा ऋतू आता सुरू झाला आहे. रंगीबेरंगी पाने झाडांवर दिसू लागली आहेत. ही पाने खूपच मनमोहक असतात. झाडावरून खाली काळ्या मातीवर गळून पडली की अजूनही छान दिसतात. हा ऋतू मला खूप आवडतो. क्लेम्सन या शहरात तर या पानांचा खूपच पसारा असतो. त्याचा अजून फोटो काढायचा आहे. काल खाली पडलेली ही पाने वेचली व सहज मनात विचार आला की याचे तोरण करू. हे तोरण करून दाराला लावले तर खूप नयनरम्य दिसत होते. पानगळीचे स्वागत अशा मराठमोळ्या पद्धतीने केले तर किती छान होईल ना. अनायसे दसराही येतो तर दसऱ्याला अशा रंगीबेरंगी पानांचे तोरण करून दसरा उत्सवात अजूनही छोटी भर घालता येईल.

No comments: