Thursday, December 09, 2010

आठवणींच्या हिंदोळ्यावर ... (६)


क्लेम्सन शहरातील घरे, रस्ते, पोस्ट ऑफीस, रेल्वे स्टेशन, बँक याचे फोटो काढले कायमच्या आठवणींकरता. फोटो बघितल्यावर तिथे न जाता जाऊन आल्यासारखे वाटेल ना!

No comments: