Friday, May 21, 2010

Art Photography (8)
पाण्याच्या लाटांवर प्रखर सूर्यप्रकाश, इवलेसे फूल त्याच्या दोन कळ्यांसोबत.

No comments: