Thursday, May 27, 2010

एका तळ्यात होती...(3)

पहिल्यांदाच बदकीणीची अंडी पाहत आहे. परवा एक घातलेले पाहिले. आज ३ घातली आहेत अंडी बदकीण बाईंनी. बघू किती घालते ते मला खूप उत्सुकता आहे. अंड्यातून बाहेर येताना कशी दिसतात हे पाहण्याची उत्सुकता आहे.

No comments: