Sunday, April 25, 2010

Airlie Garden (2)

या बागेत लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब, फुलेवेलींचा मांडव व काही सुशोभित कुंड्या पाहिल्या.

2 comments:

डॉ.श्रीराम दिवटे said...

एअरलाईन गार्डनमधील ही फुलांची छायाचित्रे फार सुंदर आली आहेत. आवडली!

डॉ.श्रीराम दिवटे said...

एअरगार्डनमधील ही फुलांची छायाचित्रे सुंदर आली आहेत. आवडली!