Monday, March 21, 2011

वसंत ऋतूतील नवी पालवी...
आज बरेच दिवसांनी सकाळी तळ्यावर गेले. मी ज्या बदकांना ब्रेड घालते ती बदके आता दिसेनाशी झाली आहेत. २-४ दिसतात. ही जी २-४ दिसणारी बदके आहेत ती मात्र कुठे स्थलांतर करत नाहीत. इथेच या तळ्यावर असतात. त्यात मला जे आवडणारे पिल्लू आहे तेही आता मोठे झाले आहे. सीगल्स आता बरेच दिसायला लागले आहेत. आज हवेत आनंद देणारा गारवा होता. तळ्यावर पक्षांना ब्रेड घातला आणि नेहमीप्रमाणे अपार्टमेंटच्या आवारात एक चक्कर मारली. वसंतातील पालवी डोळ्यांना खूप सुख देऊन गेली आणि बरेच दिवसांनी मला एक प्रकारचा खूप उत्साह आला.

No comments: