Friday, March 18, 2011

दशरथा घे हे पायसदान...
"ईप्सित ते तो देइल अग्नी अनंत हातांनी" - या इच्छेने दशरथाने यज्ञाश्व सोडला. पुढे एका संवस्तरानंतर तो यज्ञीय अश्व परत आला. राजा दश्रथाच्या विनंतीनुसार ऋष्यशृंगाने यज्ञ मांडला. एका शुभवेळी यज्ञीय ज्वालेतून एक रक्तवर्ण महापुरुष प्रकट झाला, आणि दुंदुभी सारख्या कणखर पण मधुर नादाने तो राजा दशरथाला म्हणाला-

दशरथा घे हे पायसदान
तुझ्या यज्ञी मी प्रकट जाहलो हा माझा सन्मान


तव यज्ञाची होय सांगता
तृप्त जाहल्या सर्व देवता
प्रसन्न झाले नृपा तुझ्यावर, श्रीविष्णू भगवान ...१


श्रीविष्णूंची आज्ञा म्हणुनी
आलो मी हा प्रसाद घेऊनि
या दानासी या दानाहून अन्य नसे उपमान ...२


करात घे ही सुवर्णस्थाली
दे राण्यांना क्षीर आतली
कामधेनुच्या दुग्धाहुनही, ओज हिचे बलवान ...३


राण्या करतिल पायसभक्षण
उदरी होईल वंशारोपण
त्यांच्या पोटी जन्मा येतिल, योद्धे चार महान ...४


प्रसवतील त्या तीनही देवी
श्रीविष्णुंचे अंश मानवी
धन्य दश्रथा, तुला लाभला, देवपित्याचा मान ...५


कृतार्थ दिसती तुझी लोचने
कृतार्थ मीही तुझ्या दर्शने
दे आज्ञा मज नृपा, पावतो यज्ञी अंतर्धान ...६


गीत : ग. दि. माडगुळकर, संगीतकार व गायक सुधीर फडके

2 comments:

shreekant said...

are wa chan gates ki. kadhich aikale navhate mhanun purna aaikale chan chan!!! nibache lekhan pan vachale aadhi tyatil barechse mahit hote tyamule vachtana chan vatale S M Thatte

rohinivinayak said...

Milindrao, tumhi gane purna aikle aani te tumhala aavadale he vachun ekdam chhan vatle. anek dhanyawaad! mi aata geetramayanatil mala yet asleli sarv gani ganar aahe.