Sunday, November 21, 2010

खिलते है गुल यहाँ खिलके बिखरनेको...


आज बरेच दिवसांनी परत गुलाबाच्या झुडुपाला कळ्या दिसल्या, आणि परत आज कळ्यांचे फोटो खूप घेऊ असे झाले. उमलताना पण फोटो घ्यायचे आहेतच.

1 comment:

माऊ said...

superb !!!!