Wednesday, December 31, 2014

दोन हजार पंधरासर्वांना २०१५ च्या हार्दिक शुभेच्छा!! नूतन वर्ष तुम्हां सर्वांना आनंदाचे व उत्साहाचे जावो ही सदिच्छा !


सजावट:  सफरचंदाची साल वापरली आहे.

No comments: