Friday, February 24, 2012

Smith Creek Park (1)


आमच्या शहरामध्ये एक तळे पूर्वीपासूनच आहे. त्यावर एक चालण्याचा मार्ग काढला आहे त्यामुळे तिथे जाऊन छान चालणे होते. आजुबाजूला हिरवीगार झाडे, वर निळे आकाश व मध्ये तळे असा हा परिसर खूप रमणीय आहे. तळ्याभोवतीने चालताना तळ्याकडे बघत बघत खूप छान चालणे होते.

1 comment:

Yashodhan Walimbe said...
This comment has been removed by the author.